Web-Verzeichnis
über 62.000 Links
Jobbörse
aktuelle Gesuche / Angebote
Termine
Messe, Kongreße, Seminare
Produkte
aktuelle Produktinformationen
Unternehmen
25045 Firmeneinträge
Fachbeiträge
detailierte Fachinformationen
News
aktuelle IndustrienachrichtenHlída? varné desky a nový design vypína?e Berker Q.7

Hager Electro na veletrhu FOR ARCH

ID: 1519765
vorherige Mitteilung nächste Mitteilung

(PresseBox) - ortfolia pat?í také vypína?e Berker, p?edstaví na leto?ním veletrhu FOR ARCH zcela nový design vypína?e Berker Q.7, který svými impozantními rozm?ry 95 x 95 mm a na pohled mohutným a robustním provedením ráme?ku posouvá vypína? sm?rem k viditeln?j?ímu prvku v interiéru. Navrch p?idává opravdu ?irokou ?kálu materiál?, ze kterých mohou architekti a zákazníci ráme?ky Q.7 vybírat. Jmenujme nap?. hliník, nerezovou ocel, bílé a ?erné sklo, b?idlici nebo surový beton. Ráme?ky lze libovoln? kombinovat se st?edovými díly v polární bílé, antracitové nebo st?íbrné barv?.
Absolutní novinkou na ?eském trhu, kterou spole?nost Hager rovn?? p?edstaví na veletrhu FOR ARCH, je hlída? varné desky. Tento ?ikovný strá?ce bezpe?nosti v kuchyni automaticky odpojí elektrický sporák nebo varnou desku v p?ípad? nebezpe?í vzniku po?áru. Hrozící po?ár detekuje tak, ?e bu?to zachytí v prostoru varné desky p?íli? vysokou teplotu nebo podez?elý pohyb. Hager uvedením této novinky potvrzuje svou pov?st pr?kopníka v oboru. Novinka v podob? hlída?e varné desky se stává dal?ím kamínkem do mozaiky zaji?t?ní co mo?ná nejvy??í bezpe?nosti v na?ich domovech.
Nav?tivte stánek spole?nosti Hager na veletrhu FOR ARCH, 19.-23.9.2017 na výstavi?ti PVA v Praze ? Let?anech. Rádi Vás seznámíme se s nejnov?j?ími trendy pro bezpe?nou elektroinstalaci ve Va?ich domovech a prohlédnete si novinku Q.7 i ostatní designové vypína?e Berker z portfolia Hager.
www.hager.cz/vypinac

Orientujete se v elektrotechnice? Mo?ná hledáme práv? vás! Spole?nost Hager Electro v ?eské republice, p?ední sv?tový výrobce elektroinstala?ních komponent, hledá posily do svého technického týmu ve Zdibech u Prahy. Více informací najdete na www.hager.cz nebo po?lete sv?j ?ivotopis na adresu monika.skoupilova(at)hager.cz. T??íme se na Vás! Tým Hager Electro.Keywords::Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Orientujete se v elektrotechnice? Mo?ná hledáme práv? vás! Spole?nost Hager Electro v ?eské republice, p?ední sv?tový výrobce elektroinstala?ních komponent, hledá posily do svého technického týmu ve Zdibech u Prahy. Více informací najdete na www.hager.cz nebo po?lete sv?j ?ivotopis na adresu monika.skoupilova(at)hager.cz. T??íme se na Vás! Tým Hager Electro.

Dies ist ein Beitrag von

Leseranfragen:PresseKontakt / Agentur:bereitgestellt von: PresseBox
Mitteilung drucken  HerstellerNews an einen Freund senden  

Datum: 11.08.2017 - 13:50
Sprache: Deutsch
News-ID 1519765
Anzahl Zeichen: 0
Kontakt-Informationen:
Firma: Hager Electro s.r.o.
Ansprechpartner: Feedback an den Herausgeber senden
Stadt: .2017 (PresseBox) - Spole?nost Hager
Telefon:

Anmerkungen:Diese HerstellerNews wurde bisher 116 mal aufgerufen.

Verlinkung-Tipps:Direkter Link zu dieser Pressemeldung:


Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Mitteilung

Nach Kategorien:

1. Die Herstellung von Blechteilen 18.08.2017
2. Zweistelliges Wachstum für Dt. Bauelemente-Distribution in Q2/17 18.08.2017
3. Prozesssicherheit für die Luftfahrt ? Trockenbearbeitung von CFK-Alu-Stacks 18.08.2017
4. Wechsel im HOTMOBIL-Führungsteam 18.08.2017
5. „Entwicklungen im Service“ – Aktuelle Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS jetzt erhältlich 18.08.2017
6. AwSV ist am 01.08.2017 in Kraft getreten 18.08.2017
7. Wissenschaft für die Praxis und gelebte Internationalität: Doktorand arbeitet an optimierten Verfahren zur Intensitätsverteilung von LED-Leuchten 18.08.2017
8. TSL-Ringleuchte für die Spindel 18.08.2017
9. Werkzeugbruch rechtzeitig erkennen? Für jede Anwendung die passende Tastnadel 18.08.2017
10. TÜV SÜD auf dem LED Symposium in Bregenz 18.08.2017
11. TÜV SÜD auf dem LED Symposium in Bregenz 18.08.2017
12. Weltweit mit Energie in die Zukunft 18.08.2017
13. MDF Coverpot jetzt in neuen Größen verfügbar 18.08.2017
14. Neuer Onlineshop 18.08.2017
15. Stärke zeigen am Ende der Nahrungskette 17.08.2017
16. Zukunft hocheffizienter KWK-Anlagen im industriellen und kommunalen Bereich 17.08.2017
17. Erster Berufsinformationstag bei MAHA 17.08.2017
18. Keine Frage des Alters - selbst bestimmend und stolperfrei wohnen im eigenen Massivhaus 17.08.2017
19. Anders lernen - Universität Potsdam auf der Internationalen Funkausstellung 17.08.2017
20. Spannende Rennen in Hockenheim - erstmalig auch ohne Fahrer 17.08.2017


[ weitere HerstellerNews ][ RSS-Feed ]
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de